ดนตรีไทย ป.3

รู้แหล่งกำเนิดคุณสมบัติของเสียงมนุษย์  เสียงธรรมชาติ  เสียงการขับร้องและปฏิบัติเครื่องดนตรี  อ่านโน้ตดนตรี  เก็บรักษาเครื่องดนตรีอย่างถูกต้องปลอดภัย  หลักการฟังโดยใช้องค์ประกอบของดนตรี  ประยุกต์ใช้บูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นๆศึกษาความเป็นมาของดนตรีไทย  ภูมิปัญญาของดนตรีไทย

ครูพรรณิดา ศรีพระจันทร์

April 28, 2023