Course Content
หลัก 7R
ขยะนั้นเป็นส่วนที่ทำให้สิ่งแวดล้อมนั้นเกิดความสกปรก เนื่องจากขยะนั้นส่วนมาก เป็นส่วนของเหลือทิ้ง ที่ได้จากกระบวนการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวัน การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม หรือแม้กระทั่งการเกษตร ซึ่งเมื่อมีขยะเพิ่มมากขึ้น การกำจัดก็ยากตามลงไปด้วย วันนี้เราจะมานำเสนอวิธีการกำจัดขยะด้วยแนวคิด 7R ซึ่งสามารถกำจัดขยะได้อย่ามีประสิทธิภาพกัน
0/2
การลดขยะด้วยหลัก 7R