การล่วงละเมิดทางเพศ
About Lesson

    การล่วงละเมิดทางเพศ หมายถึง การกระทำหรือการพูดเกี่ยวกับเรื่องทางเพศที่ลามกอนาจาร หรือการแสดงออกทางเพศต่อผู้อื่น โดยบุคคลนั้นไม่ยินยอม เช่น ใช้คำพูดหรือสายตาแทะโลม กอด จูบ ลูบคลำ ข่มขืน ใช้กำลังบังคับข่มขู่ หรือล่อลวงให้มีเพศสัมพันธ์

    คนที่ล่วงละเมิดเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนแปลกหน้าเสมอไป แต่อาจเป็นคนรู้จักคุ้นเคยก็ได้ 

0% Complete