การสื่อสาร
About Lesson

การติดต่อสื่อสาร คือ การส่งข่าว หรือเรื่องราวให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจให้ตรงกันทั้งผู้ส่งข่าวและผู้รับข่าว   การสื่อสารที่ใช้บ่อยๆ เช่น

1.การสนทนา

เป็นการพูดคุยกันตรงๆซึ่งเป็นวิธีที่เด็กๆใช้ประจำอยู่แล้ว ในการคุยกับเพื่อน ,คุณพ่อคุณแม่

2.การโทรศัพท์

เป็นการพูดคุยผ่านโทรศัพท์ ที่เป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบันและสะดวก สำหรับเด็กๆ

3.การส่งจดหมาย

เป็นการสื่อสารที่ต้องใช้เวลามากกว่าวิธีอื่นๆ เพราะเด็กต้องเขียนจดหมายและเขียนชื่อที่อยู่ผู้รับ ติดสแตมป์อากร และนำจดหมายไปส่งที่ตู้ไปรณีย์