ความสำคัญของพระพุทธศาสนา

หมวดหมู่: ป.6
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

       คนไทยกับพระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมานาน คนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาและนำหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต พระพุทธศาสนาจึงมีความสำคัญต่อคนไทยและชาติไทยมาเป็นระยะเวลายาวนาน ทำให้วิธีวีวิตของคนไทยได้รับการผสมผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระพุทธศาสนา

เนื้อหาของคอร์ส

ความสำคัญของพระพุทธศาสนา

ศาสนาการกับการดำเนินชีวิต (สื่อการสอนออนไลน์)