5.00
(3 Ratings)

ความสำคัญของพระพุทธศาสนา

Categories: ป.6
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

       คนไทยกับพระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมานาน คนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาและนำหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต พระพุทธศาสนาจึงมีความสำคัญต่อคนไทยและชาติไทยมาเป็นระยะเวลายาวนาน ทำให้วิธีวีวิตของคนไทยได้รับการผสมผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระพุทธศาสนา

Course Content

ความสำคัญของพระพุทธศาสนา

ศาสนาการกับการดำเนินชีวิต (สื่อการสอนออนไลน์)

Student Ratings & Reviews

5.0
Total 3 Ratings
5
3 Ratings
4
0 Rating
3
0 Rating
2
0 Rating
1
0 Rating
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍