จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
About Lesson

จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 หลักของตัวเลขเรียงตามลำดับจากน้อยไปมาก ได้แก่

หลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย หลักพัน หลักหมื่น หลักแสน หลักล้าน หลักสิบล้าน หลักร้อยล้าน ฯลฯ

ตัวอย่างที่ 1

 

 

ตัวอย่างที่ 2

สรุป  จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 หลักของตัวเลข เรียงจากหลักน้อยไปมาก ได้แก่ หลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย หลักพัน หลักหมื่น หลักแสน หลักล้าน หลักสิบล้าน และหลักร้อยล้าน เขียนสัญลักษณ์แสดงจำนวนนับได้ 3 แบบ คือ

1. ตัวเลขฮินดูอารบิก

2. ตัวเลขไทย

3. ตัวหนังสือ