จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
About Lesson

      ในการที่จะเขียนตัวเลขแสดงจำนวนใดๆ ในระบบตัวเลขฮินดูอารบิก เราใช้สัญลักษณ์ 10 ตัวคือ 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 เรียกว่า “เลขโดด”

        เลขโดด คือ ค่าของเลขโดดในหลักต่างๆค่าของเลขโดด ในแต่ละหลัก มีค่าเท่ากับ ผลคูณของเลขโดดกับค่าประจำหลัก

หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก

ตัวอย่าง

 


ตัวอย่าง              36,758,000

0 อยู่ในหลัก หน่วย     มีค่า     0 x 1                          = 0

0 อยู่ในหลัก สิบ          มีค่า     0 x 10                       = 0

0 อยู่ในหลัก ร้อย        มีค่า     0 x 100                     = 0

8 อยู่ในหลัก พัน          มีค่า     8 x 1,ooo                  = 8,000

5 อยู่ในหลัก หมื่น        มีค่า     5 x 10,000               = 50,000

7 อยู่ในหลัก แสน         มีค่า     7 x 100,000            = 700,000

6 อยู่ในหลัก ล้าน         มีค่า     6 x 1,000,000         = 6,000,000

3 อยู่ในหลัก สิบล้าน    มีค่า     3 x 10,000,000    = 30,000,000