ประวัติดนตรีตะวันตก (Western Music History)?

ประวัติดนตรีตะวันตก จะแบ่งออกเป็นแต่ละยุคสมัย ซึ่งวัฒนธรรม ค่านิยม วิถีชีวิตของแต่ละยุค นั้นจะแตกต่างกันออกไป

แบบทดสอบ ประวัติดนตรีตะวันตก?

ให้ทำแบบทดสอบ หลังจากที่ได้ศึกษาเนื้อหาครบทั้งหมดแล้ว
ยุคอิมเพรสชั่นนิสติก (Impressionistic) [ 1890-1910 ]

       เป็นดนตรีอยู่ในช่วงระหว่าง ค.ศ. 1890 – 1910 ลักษณะสำคัญของเพลงยุคนี้คือ  ใช้บันไดเสียงแบบเสียงเต็ม ซึ่งทำให้บทเพลงมีลักษณะลึกลับ คลุมเครือไม่กระจ่างชัดเนื่องมาจากการประสานเสียงโดยใช้ในบันไดเสียงแบบเสียงเต็ม บางครั้งจะมีความรู้สึกโล่งๆว่างๆ เสียงไม่หนักแน่น ดังเช่นเพลงในยุคโรแมนติก    

       การประสานเสียงไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ในยุคก่อนๆ สามารถพบการประสานเสียงที่แปลก ๆ ไม่คาดคิดได้ในบทเพลงประเภทอิมเพรสชั่นนิซึม และรูปแบบของเลงเป็นรูปแบบง่าย โดยมักเป็นบทเพลงสั้นๆ รวมเป็นชุด 

       นักดนตรีที่ควรรู้จัก คือ  เดอบูสซี, ราเวล และเดลิอุส