ประเภทของเครื่องดนตรีสากล
About Lesson

เป็นเครื่องสาย 6 สาย ตัวเครื่องส่วนใหญ่มักทำมาจากไม้ ใช้หลักการดีดเพื่อให้เกิดเสียง โดยเล่นเป็นคอร์ด หรือ โซโล ก็ได้เช่นกัน

โดยในกีต้าร์โปร่งบางชนิด สามารถต่อภาคไฟฟ้า เพื่อขยายเสียงได้