ประเภทของเครื่องดนตรีสากล
About Lesson

       เป็นเครื่องสาย 4 สาย ตัวเครื่องนิยมทำมาจากไม้ แต่ในปัจจุบัน มีดับเบิลเบสไฟฟ้า ที่อาจทำมาจากวัสดุอื่นๆ นอกเหนือจากไม้ได้เช่นเดียวกัน

ลักษณะโดยทั่วไปมีขนาดใหญ่ที่สุด ให้เสียงที่ทุ้มต่ำที่สุด

         ดับเบิลเบสใช้หลักการสี เพื่อให้เกิดเสียง โดยใช้คันชัก(Bow) ลากผ่านสายขนาดต่างๆเพื่อให้เกิดเสียง และใช้นิ้วมืออีกข้างที่ไม่ได้ถือคันชัก กดลงบนตำแหน่งต่างๆเพื่อเปลี่ยนระดับเสียง ในบางครั้งอาจมีการใช้การดีดเพื่อให้เกิดเสียงได้เช่นกัน