ฝึกอ่านแจกลูกสะกดคำสระอุ

จงตอบคำถามต่อไปนี้

ฝึกอ่านสะกดคำสระอุ