พุทธประวัติ

หมวดหมู่: ป.6
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

พุทธประวัติ

          คือ ประวัติเรื่องราวต่างๆ ของพระพุทธเจ้าตลอดถึงเรื่องราวต่างๆของบุคคลและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า นอกจากจะมีประวัติของพระพุทธเจ้าแล้ว ยังมีเนื้อหาและประวัติของพระสาวก ประวัติสถานที่ และเหตุการหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน

เนื้อหาของคอร์ส

พุทธประวัติ

พุทธประวัติ (สื่อการสอนออนไลน์)

คำถามชวนคิด