พื้นฐานภาษาจีน拼音 : pinyin:ระบบสัทอักษรพินอิน

เทอม 1—-บทที่ 1 他是谁?:เขาคือใคร

เทอม 1—-บทที่ 2 她比我高。:เขาโตกว่าฉัน

เทอม 1—-บทที่ 3 我的一天。:1 วันของฉัน

เทอม 2—-บทที่ 4 我的房间。 :ห้องของฉัน

เทอม 2—-บทที่ 5 客厅在南边。:ห้องรับแขกอยู่ทางทิศใต้

เทอม 2—-บทที่ 6 你家的花园真漂亮。:สวนดอกไม้ที่บ้านคุณสวยจริง

“PinYin” หมายถึง สัญลักษณ์ที่คล้ายกับอักษรภาษาอังกฤษ เรานำมาใช้เพื่อการสะกดคำ ถ้าเทียบเป็นภาษาไทยคงไม่ต่างจากสระและพยัญชนะในบ้านเรา เพียงแต่ว่า “PinYin” จะไม่นำมาใช้ทั้งในภาษาพูดและเขียน แต่จะใช้เพียงแค่ในกรณีของการสะกดคำเพื่ออ่านออกเสียงเท่านั้น

             ในการศึกษาภาษาจีนนั้นสิ่งที่ผู้เรียนต้องศึกษา คือ อักษรจีน คำอ่านสัทอักษรจีน หรือที่เรียกว่า พินอิน(拼音) และไวยากรณ์ แต่ว่าอะไรคืออักษรจีน และอะไรคือคำอ่านสัทอักษรภาษาจีน
               hànzì      สัทอักษรจีน  : ประกอบด้วย พยัญชนะ สระ และ วรรณยุกต์
               汉字             อักษรจีน   : ประกอบด้วยเส้นต่างๆ

องค์ประกอบของพินอิน

          1. 声母: พยัญชนะ มี 23 เสียง

          2. 韵母: สระ  แบ่งออกเป็นสระเดี่ยว และ สระผสม ทั้งหมด 36 เสียง
               – สระเดี่ยวมี 6 เสียง
               – สระผสมมี 30 เสียง

          3. 声调: เสียงวรรณยุกต์ มี 4 เสียง และเสียงเบา