มาตราตัวสะกด
About Lesson

มาตราตัวสะกดแม่กบ คือ คำที่ประสมด้วยสระต่างๆ และมี บ ป พ ฟ ภ เป็นตัวสะกด

ตัวอย่างคำที่ตรงตามมาตราแม่กบ

⇒ อาบ นับ ประจบ แสบ เสียบ เก็บ

ตัวอย่างคำที่ไม่ตรงตามมาตราแม่กบ

⇒ ภาพ อาชีพ ธูป บาป ยีราฟ ลิฟต์