บทที่ 3 ห้องตรวจ

เครื่องตรวจฟังของแพทย์ ( หูฟัง = Stethoscope )

เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับฟังการเต้นของหัวใจ เสียงของการหายใจและเสียงในช่องท้อง

1. วางเครื่องตรวจฟังไปตามลำตัวและทีหลัง ผิวด้านนอกที่ปกคลุมอวัยวะของร่างกายจะสั่นสะเทือนเบาเบา ตามจังหวะการเต้นของหัวใจ ปอด และลำไส้

2. ไมโครโฟนจับฟังเสียงที่อยู่ข้างใต้ผิวด้านนอกที่ปกคลุมอวัยวะของร่างกาย

3. ไมโครโฟนเปลี่ยนเสียงที่ได้ยินเป็นกระแสไฟฟ้า

4. สัญญาณไฟฟ้าผ่านทางสายไฟไปยังเครื่องขยายเสียงขนาดเล็ก 2 ตัวที่หูฟัง

5. ผิวด้านนอกของเครื่องขยายเสียงจะสั่นสะเทือน และส่งเสียงกลับไปในหูของหมอ

 วงจรอิเล็คทรอนิกส์ทำงานขยายเสียงและลบเสียงรบกวนอื่นๆออก เช่น เสียงจากที่ครอบฟังสัมผัสเสียดสีไปบนผิวหนัง