Course Content
หน่วยที่ 1 นักสืบมือใหม่
นักสืบที่ดีควรยึดหลัก 8 ร. รัก รอบรู้ ริเริ่ม รวดเร็ว รอบคอบ รับผิดชอบ ไร้ร่องรอย เรื่องร่างกาย
0/3
วิชาสะเต็มศึกษา (STE@M Education) : CSI
About Lesson

บทที่ 2  Spy Devices เครื่องมือจารช

 การทำงานของเจ้าหน้าที่สืบสวนหรือนักสืบในปัจจุบันนี้มีการใช้วิทยาการตำรวจเข้ามาสนับสนุนการสืบสวน การใช้วิทยาการตำรวจนั้นแท้จริงแล้วก็คือการใช้________________________เข้ามาช่วยในการสืบสวนนั้นเอง เช่น การใช้เครื่องตรวจลายนิ้วมือ การใช้เครื่องดักฟัง การใช้เครื่องเอ็กซ์เรย์ เป็นต้น  แน่นอนว่าเทคโนโลยีนั้นมีส่วนช่วยในการทำงานสืบสวนอย่างมาก แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของเจ้าหน้าที่สืบสวนและนักสืบคือทักษะและคุณสมบัติที่ดีของการสืบ

 ทักษะและคุณสมบัติอันดับหนึ่งของเจ้าหน้าที่สืบสวนและนักสืบคือ_______________และการจดจำที่ดี ซึ่งโดยปกติแล้วการสังเกตของมนุษย์นั้นย่อมมาจาก______________________________ซึ่งเป็นระบบหลักในการรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ จากภายนอกและส่งข้อมูลเหล่านั้นไปประมวลผลและตีความที่สมอง แน่นอนว่าเมื่อพูดถึงสัมผัสทั้ง 5 นี้แล้วย่อมหนีไม่พ้นประสาทแรก ที่เป็นสัมผัสที่ดีที่สุดที่เราใช้ในการสังเกตสิ่งของหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ 

สัมผัสนี้คือ______________________ตามปกตินั้นสายตาของมนุษย์สามารถเพ่งเห็นและจำบุคคลได้ในระยะประมาณ​ 10 เมตร ในคืนเดือนหงายและในเวลากลางวันควรจำบุคคลที่ไม่รู้จักกันมาก่อนได้ในระยะประมาณ 40 เมตร หากเป็นคนเคยรู้จักควรจะต้องจำได้ในระยะที่ไกลขึ้น  สำหรับในที่มืดนั้นหากเราอยู่นานขึ้นร่างกายของมนุษย์จะมีการประสายตาเพื่อให้สามารถมองเห็นได้ดีขึ้น แต่จำเป็นต้องใช้เวลาอยู่ในที่มืดนั้นสักพัก

แสง คือ _________________________________________________________________

การสะท้อนของแสง ทำให้เรามองเห็นวัตถุต่างๆ ได้ เพราะ_________________________________

รังสีของแสง เป็นเส้นที่แสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของแสง เขียนแทนด้วยเส้นตรงมีหัวลูกศร 

รังสีแสงแบ่งเป็น 3 แบบ คือ

วัตถุที่สะท้อนแสงได้ดีจะมีลักษณะเป็นผิวเรียบ มัน เช่น กระจกเงาราบ เป็นต้น

การหักเหของแสงเกิดขึ้นเมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางอย่างน้อย 2 ชนิด ที่มีความหนาแน่นไม่เท่ากัน การหักเหจะเกิดขึ้นตรงผิวรอยต่อของตัวกลาง ถ้าแสงเดินทางผ่านตัวกลางชนิดเดียวกันแสงจะเดินทางเป็นเส้นตรง

0% Complete