1.อาชีพที่หนูรู้จัก

2.หน้าที่/ความสำคัญ ของอาชีพต่างๆ

3.สถานที่ทำงานของแต่ละอาชีพ

4.เครื่องมืออุปกรณ์ของแต่ละอาชีพ

5.อาชีพที่หนูอยากเป็น

4.เครื่องมือของแต่ละอาชีพ