1.อาชีพที่เด็กๆรู้จัก

2.หน้าที่ของแต่ละอาชีพ

สถานที่ทำงาน

4.เครื่องมืออุปกรณ์แต่ละอาชีพ

5.อาชีพที่หนูอยากจะเป็น

  • อุปกรณ์ของตำรวจ

    อุปกรณ์ของทหาร อุปกรณ์ของหมอ อุปกรณ์ของนักดับเพลิง อุปกรณ์ของนักบิน