1.อาชีพที่เด็กๆรู้จัก

2.หน้าที่ของแต่ละอาชีพ

3.สถานที่ทำงานของแต่ละอาชีพ

4.เครื่องมือของแต่ละอาชีพ

5.การแต่งกายของแต่ละอาชีพ

4.เครื่องมือของแต่ละอาชีพ