รูปร่างลักษณะ

รูปร่างสูง

 

รูปร่างเตี้ย

รูปร่างอ้วน

รูปร่างผอม