เนื้อหาของคอร์ส
ชื่อเล่นชื่อจริง
0/1
เพศชายเพศหญิง
0/1
อายุ/วันเกิด
0/1
น้ำหนัก/ส่วนสูง
0/1
หน่วยตัวเรา
เกี่ยวกับบทเรียน

BOY=เด็กผู้ชาย

GIRL=เด็กผู้หญิง