1.ชื่อผักต่างๆ

2.สีของผัก

3.ส่วนประกอบของผัก

4.รูปร่าง/ลักษณะของผัก

5.ประโยชน์และโทษของผัก

4.รูปร่าง/ลักษณะของผัก