5.00
(1 Rating)

หลักการเคลื่อนไหวร่างกาย

Categories: ป.5
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

การเคลื่อนไหวร่างกายต้องมีแรงบางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้การเคลื่อนที่ช้าลงหรือเร็วขึ้น และในการปฏิบัติกิจกรรมบางอย่างร่างกายก็ต้องมีความสมดุล จึงทำให้การเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

What Will You Learn?

  • 1.ทำให้ผู้เรียนรู้หลักการเคลื่อนไหวร่างกายที่ถูกต้อง
  • 2.ทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวันได้

Student Ratings & Reviews

5.0
Total 1 Rating
5
1 Rating
4
0 Rating
3
0 Rating
2
0 Rating
1
0 Rating