Course Content
การบวกลบเศษส่วน
การบวกและการลบเศษส่วน ไม่เหมือนการบวกลบในตัวเลขจำนวนเต็ม สำหรับเลขจำนวนเต็ม สามารถบวกลบกันได้เลย แต่การบวกและการลบแบบเศษส่วน จะต้องทำให้ส่วนเท่ากันเสียก่อน จึงจะสามารถบวกลบกันได้ มาดูวิธีการบวกลบเศษส่วนที่ถูกต้องกันเลย 1. การบวกหรือการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน ให้นำตัวเศษมาบวกหรือลบโดยตัวส่วนคงเดิม 2.การบวกลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันต้องทำตัวส่วนของเศษส่วนทุกจำนวนให้เท่ากันก่อนโดยอาจทำให้ตัวส่วนของแต่ละจำนวนเท่ากับ ค.ร.น. ของตัวส่วนทั้งหมด แล้วจึงบวกลบกัน
0/2
เศษส่วน
About Lesson

การบวกลบเศษส่วน

การบวกและการลบเศษส่วน ไม่เหมือนการบวกลบในตัวเลขจำนวนเต็ม สำหรับเลขจำนวนเต็ม สามารถบวกลบกันได้เลย แต่การบวกและการลบแบบเศษส่วน จะต้องทำให้ส่วนเท่ากันเสียก่อน จึงจะสามารถบวกลบกันได้ มาดูวิธีการบวกลบเศษส่วนที่ถูกต้องกันเลย

 

1. การบวกหรือการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน ให้นำตัวเศษมาบวกหรือลบโดยตัวส่วนคงเดิม

 

2.การบวกลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันต้องทำตัวส่วนของเศษส่วนทุกจำนวนให้เท่ากันก่อนโดยอาจทำให้ตัวส่วนของแต่ละจำนวนเท่ากับค.ร.น.ของตัวส่วนทั้งหมด   แล้วจึงบวกลบกัน

 
0% Complete