โครงการผัก ปลูกหัวหอมใหญ่

จงตอบคำถามต่อไปนี้

ปลูกหัวหอมใหญ่ในน้ำ