Course Content
คอมพิวเตอร์ กราฟิก
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ หรือในศัพท์บัญญัติว่า วิชาเรขภาพคอมพิวเตอร์ คือหนึ่งในศาสตร์ องค์ความรู้ ของระเบียบวิธีการแก้ปัญหาเชิงคอมพิวเตอร์ ที่แก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภาพหรือการแสดงภาพ โดยเน้นการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ให้ข้อมูลนำเข้าเป็นข้อมูลตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญญาณต่าง ๆ แทน ตำแหน่งพิกัด สี รูปทรง ความสว่าง
0/19
มัลติมีเดีย 02
สื่อมัลติมีเดีย คือ ระบบสื่อสารข้อมูลข่าวสารหลายชนิด โดยผ่านสื่อทางคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วย ข้อความ ฐานข้อมูล ตัวเลข กราฟิก ภาพเสียง และวีดิทัศน์ (Jeffcoate. 1995)
0/10
คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 2 ว 32294 มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
About Lesson

Theme กับ Template ( WordPress ) แตกต่างกันยังไง

ทั้งคำว่า “Theme” และ “Template” เราต่างได้ยินกันมานานในวงการระบบ CMS ต่างคนต่างนิยามแตกต่างกันไป วันนี้เราจะมาดูว่าในมุมมองของ WordPress นั้น 2 คำนี้มีความหมายแตกต่างกันอย่างไร

ก่อนอื่นเรามารู้จัก Theme หรือ ธีม กันก่อน ให้นึกไว้ว่าสิ่งแรกๆ ที่เราต้องทำในการใช้งาน WordPress คือการเลือก Theme ที่เหมาะกับเว็บไซต์เรา เช่น เว็บสำหรับเขียนบทความ Blog , เว็บไซต์ข่าว, เว็บไซต์อัลบั้มภาพ, เว็บไซต์ข่าว ฯลฯ

Theme

จึงหมายถึง ส่วนเสริมการแสดงผลทั้งเว็บไซต์ รวมถึงเสริมความสามารถเข้าไปด้วย เช่น Theme ของเว็บโรงแรม อาจจะมีระบบจองห้องมาให้ด้วย และ Theme นี่เองที่ผู้พัฒนาต่างจัดทำให้สวยงาม และนำมาขายกันได้ โดยแหล่งซื้อขาย Theme ที่โด่งดังได้แก่ Themeforest , Templatemonster , Astra ในแต่ละ Theme จะมีการจัดวาง Layout เบื้องต้น การปรับแต่งได้ที่แตกต่างกันออกไป

Template

ใน wordpress นั้น หมายถึงการจัดการการแสดงผลเป็นบางส่วนในเว็บหรือหน้าเว็บ โดยส่วนใหญ่ที่มีคือ

  • Header Templateคือ Template ที่จัดการส่วน header
  • Footer Template คือ Template ที่จัดการส่วน footer
  • Page Template คือ Template ที่จัดการการแสดงผลของบทความใน Page
  • single Template คือ Template ที่จัดการการแสดงผลของบทความใน Post
  • archive Template คือ Template ที่จัดการการแสดงผลในหน้ารวมบทความแต่ละ Category

และใน version ใหม่ๆ ของ wordpress สามารถจัดทำ Template ใช้งานเองได้แล้ว โดยผ่าน plugin ประเภท Page Builder เช่น Elementor จะสามารถกำหนดจุดวางองค์ประกอบต่างๆ โดยแยกแต่ละ category ได้อย่างสะดวก