คำควบกล้ำไม่แท้

คำควบกล้ำไม่แท้ คือ คำที่มีพยัญชนะต้น 2 ตัวประสมสระเดียวกัน พยัญชนะต้นตัวที่ 2 เป็น ร ซึ่งมีวิธีการออกเสียง 2 แบบ คือ ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวแรกและออกเสียง ทร เป็นเสียง ซ