การลดขยะด้วยหลัก 7R

Categories: ป.6
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

ขยะนั้นเป็นส่วนที่ทำให้สิ่งแวดล้อมนั้นเกิดความสกปรก เนื่องจากขยะนั้นส่วนมาก เป็นส่วนของเหลือทิ้ง ที่ได้จากกระบวนการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวัน การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม หรือแม้กระทั่งการเกษตร ซึ่งเมื่อมีขยะเพิ่มมากขึ้น การกำจัดก็ยากตามลงไปด้วย วันนี้เราจะมานำเสนอวิธีการกำจัดขยะด้วยแนวคิด 7R ซึ่งสามารถกำจัดขยะได้อย่ามีประสิทธิภาพกัน ดังนี้

1. Rethink คือการคิดใหม่ หมายถึงการเปลี่ยนแนวความคิดเกี่ยวกับการใช้งานทรัพยากรธรรมชาติ โดยเน้นการใช้งานวัสดุต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเอง

2. Reduce คือการลดการใช้งานวัสดุประเภทที่ทำให้เกิดมลพิษ หรือขยะ เช่นการลดใช้งานถุงพลาสติกประเภทต่างๆ และหันมาใช้งานวัสดุอย่างอื่น เช่นถุงกระดาษ ตะกร้าที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ เป็นต้น

3. Reuse เป็นการใช้งานซ้ำ หมายถึงว่าสิ่งของต่างๆ ที่เราใช้งานนั้นไม่จำเป็นจะต้องใช้งานได้แค่เพียงครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งให้เป็นภาระของสิ่งแวดล้อม แต่เราสามารถที่จะนำมันมาใช้งานใหม่ได้ เช่น ขวดพลาสติก สามารถนำมาบรรจุน้ำดื่มได้อีกครั้ง ภายหลังการทำความสะอาด เป็นต้น

4. Recycle เป็นการนำเอาขยะประเภทต่างๆ มาแปรสภาพเป็นสิ่งของหรือข้าวของเครื่องใช้ประเภทต่างๆ เช่นนำเอาฝาเครื่องดื่มที่เป็นโลหะ ไปบริจาคสร้างขาเทียม การนำเอาขวดแก้ว ขวดพลาสติก ไปขายให้โรงงานที่รับรีไซเคิลสิ่งของ การนำเอาขวดน้ำมาทำเป็นงานฝีมือ เป็นต้น

5. Repair หมายถึงการซ่อมแซม บางครั้งสิ่งของเครื่องใช้บางอย่างนั้น เพียงแค่ซ่อมแซมก็สามารถที่จะนำมาใช้งานได้เหมือนเดิมโดยไม่จำเป็นจะต้องทิ้งให้กลายเป็นขยะ เช่น ตะกร้าพลาสติก ที่มีรอยแตกร้าว สามารถใช้กาวประสานได้ กาละมังพลาสติกที่มีรูรั่ว ก็สามารถที่จะใช้แผ่นกาวแบบพิเศษปะเพื่ออุดรูรั่วนั้นได้เป็นต้น

6. Reject หรือการปฏิเสธ หมายถึงการไม่ใช้งานสินค้า หรือวัสดุที่อาจเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม หรือกลายเป็นขยะที่ยากต่อการกำจัด เช่นกล่องโฟม ถุงพลาสติก ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้งานได้สะดวกดี แต่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ด้วย ดังนั้น เราจึงควรที่จะปฏิเสธ ไม่ใช้งานของพวกนี้

7. Return หมายถึงการคืนสิ่งแวดล้อมที่ดีสู่โลก เนื่องจากทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมได้เสื่อมโทรมลงไปมากแล้ว ดังนั้นมนุษย์ควรที่จะหันมาฟื้นฟูสุขภาพของสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่ความสวยงาม ไร้มลพิษดังเดิม
เราสามารถเริ่มต้นได้ด้วยการปลูกต้นไม้ และลดการใช้ขยะที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมลงนั่นเอง

ขยะบางประเภทนั้น แม้ว่าจะช่วยให้มนุษย์นั้นสะดวกสบายขึ้น แต่ก็มักจะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมเช่นกันเนื่องจากว่าขยะประเภทนั้นๆ มักจะเกิดจากกระบวนการทางเคมีนั่นเอง ดังนั้นเราสามารถที่จะกำจัดขยะพวกนั้นได้โดยการให้หลักของ 7R

Course Content

หลัก 7R
ขยะนั้นเป็นส่วนที่ทำให้สิ่งแวดล้อมนั้นเกิดความสกปรก เนื่องจากขยะนั้นส่วนมาก เป็นส่วนของเหลือทิ้ง ที่ได้จากกระบวนการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวัน การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม หรือแม้กระทั่งการเกษตร ซึ่งเมื่อมีขยะเพิ่มมากขึ้น การกำจัดก็ยากตามลงไปด้วย วันนี้เราจะมานำเสนอวิธีการกำจัดขยะด้วยแนวคิด 7R ซึ่งสามารถกำจัดขยะได้อย่ามีประสิทธิภาพกัน

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet