จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
About Lesson

การเรียงลำดับจำนวนนับ เราจะเริ่มจากการเปรียบเทียบจำนวน แล้วนำจำนวนมาเขียนเรียงจากซ้ายไปขวาตามค่าของแต่ละจำนวน

 


พิจารณาจำนวนเงินในสมบัติต่อไปนี้ แล้วเรียงลำดับจำนวนเงินจากน้อยไปมาก และจากมากไปน้อย

ขั้นที่ 1  เปรียบเทียบเลขโดดในหลักล้าน

จะเห็นได้ว่าเจ็ดจะเห็นได้ว่า 7 ล้าน มากกว่า 5 ล้าน และ 5 ล้าน มากกว่า 4 ล้าน

ดังนั้น 7,500,000 เป็นจำนวนที่มากที่สุด และ 4,000,000 เป็นจำนวนที่น้อยที่สุด

ขั้นที่2 พิจารณา 5,400,000 และ 5,600,000 มีเลขโดดในหลักล้านเหมือนกัน ดังนั้น ต้องเปรียบเทียบเลขโดดในหลักแสน จะได้ว่า 6 แสน มากกว่า 4 แสน

ดังนั้น  5,600,000 มากกว่า 5,400,000

นั่นคือ เราสามารถเรียงลำดับจำนวนเงินในหีบสมบัติได้ ดังนี้

สรุป การเรียงลำดับจำนวนนับ เราจะเริ่มจากการเปรียบเทียบจำนวน แล้วนำจำนวนมาเขียนเรียงจากซ้ายไปขวาตามค่าของแต่ละจำนวน