ประเภทของเครื่องดนตรีสากล
About Lesson

          เป็นเครื่องสาย 4 สาย ตัวเครื่องนิยมทำมาจากไม้ แต่ในปัจจุบัน มีเชลโลไฟฟ้า ที่อาจทำมาจากวัสดุอื่นๆ นอกเหนือจากไม้ได้เช่นเดียวกัน

ลักษณะโดยทั่วไปมีขนาดใหญ่กว่าไวโอลินและวิโอลา ให้เสียงที่ทุ้มกว่าไวโอลินและวิโอลาแต่สูงกว่าดับเบิลเบส

         เชลโล ใช้หลักการสี เพื่อให้เกิดเสียง โดยใช้คันชัก(Bow) ลากผ่านสายขนาดต่างๆเพื่อให้เกิดเสียง และใช้นิ้วมืออีกข้างที่ไม่ได้ถือคันชัก กดลงบนตำแหน่งต่างๆเพื่อเปลี่ยนระดับเสียง ในบางครั้งอาจมีการใช้การดีดเพื่อให้เกิดเสียงได้เช่นกัน