ภาษาจีน ม.5
About Lesson

第三课     我们都爱吃她做的点心。

Dì sān kè     wǒmen dōu ài chī tā zuò de diǎnxīn

บทที่ 3          พวกเราชอบทานขนมที่เขาทำ

 

生词  :shēngcí  :  คำศัพท์

 

 

( Vocabulary)

 

  1. 吃饭                                        ชื่อฟ่าน                                   กินข้าว

  2. 早饭                                        จ่าวฟ่าน                                  อาหารเช้า

  3. 午饭                                        อู่ฟ่าน                                      อาหารเที่ยง

  4. 煮                                            จู่                                              ปรุงอาหาร

  5. 晚饭                                        หว่านฟ่าน                               อาหารเย็น

  6. 炒                                            เฉ่า                                          ผัด

  7. 爱                                            อ่าย                                         รัก,ชอบ

  8. 喝酒                                        เฮอ จิ่ว                                     ดื่มเหล้า

  9. 喝醉                                       เฮอ จุ่ย                                     ดื่มจนเมา     

 

结构 : jiégòu :รูปประโยค

 

ชอบขนม01

 

1. หว๋อ เย่ ชื่อ โย่ว,  เย่ ชื่อ ช่าย  :  ฉันก็ทานเนื้อ แล้วก็ทานผักด้วย

2. หว่อเมิน โตว อ้ายชือ ทา จั้ว เตอะ เตี่ยนซิน  : พวกเราชอบทานขนมที่เขาทำ

3. ทา เฉ่า เตอะ ช่าย ปู้ ห่าวชื่อ : อาหารที่เขาผัดไม่อร่อย

4. หนี่ ชือ กั้ว จงกั๋วช่าย เหม่ยโย่ว  : คุณเคยกินอาหารจีนไหม

5. หว่อ จั้ว เตอะ จงกั๋วช่าย เหิน ห่าวชือ  : อาหารจีนที่ฉันทำอร่อยมาก

 

读一读   :  dú yī dú   :   ฝึกอ่าน

 

 

         หว่อ ซื่อ อี้ เก้อ จงเสวีย เตอะ เสียเซิง,  เสียเซี่ยว หลี่ หว่อ เจีย เหิ่น จิ้น,  สัวอี้ หว๋อ เหม่ยเทียน ไจ้ เจีย ชือ ฟ่าน.  หว่อ เตอะ จ่าวฟ่าน โย่ว จีต้าน, หนิงหน่าย เหอ เมี่ยนเปา,  หว่อ เฮอ คาเฟย.  อู่ฟ่าน หว๋อ เย่ ชือ โย่ว,เย่ ชือ ช่าย,  หาย สี่ฮวน ชือ มาม่า จู่ เตอะ หมี่ฟ่าน.  หว่านฟ่าน หว่อ ชือ เตอะ ปู้ ตัว,  ฉางฉาง ชือ เมี่ยนเถี๋ยว. หว่อ มาม่า เฉ่า เตอะ ช่าย เหิ่น ห่าวชือ,  ทา หาย ฮุ่ย จั้ว เตี่ยนซิน.  หว่อเมิน โตว อ้าย ชือ ทา จั้ว เตอะ เตี่ยนซิน

 

          ฉันเป็นนักเรียนมัธยม 1  โรงเรียนอยู่ใกล้บ้านฉันมาก  ดังนั้นทุกๆวันฉันทานข้าวที่บ้าน  อาหารเช้าของฉันก็จะมีไข่ไก่, เนื้อ, ขนมปัง   ฉันไม่ดื่มกาแฟ  อาหารเที่ยงก็กินเนื้อ  แล้วก็กินผัก  และก็ชอบกินอาหารฝีมือแม่  ตอนเย็นๆฉันกินไม่เยอะ   ปกติก็จะทานบะหมี่  อาหารที่แม่ฉันทำอร่อยมาก  ืเขายังทำขนมเป็นด้วย   พวกเราชอบทานขนมที่เขาทำ

 

对话  :duìhuà  :  บทสนทนา

 

 

A:  ไจ้ หนี่ เตอะ เจีย หลี่, เสย จั้ว ฟ่าน?  :   ที่บ้านคุณ  ใครทำกับข้าว

B:  หว่อ มาม่า จั้ว ฟ่าน  :    แม่ฉันเป็นคนทำกับข้าว

A:  หนี่ สี่ฮวน ทา จั้ว เตอะ ฟ่าน มา?  :    คุณชอบอาหารที่เขาทำไหม

B:  เหิ่น สี่ฮวน,  ทา จั้ว เตอะ ฟ่าน เหิน ห่าวชือ  :   ฉันชอบ  อาหารที่เขาทำอร่อยมาก

A:  หนี่ ป้าปา ฮุ่ย จั้ว ฟ่าน มา?  :   พ่อคุณทำอาหารเป็นไหม

B:  ทา ฮุ่ย,  เค่อซื่อ ทา เฉ่า เตอะ ช่าย เหิน ปู้ ห่าวชือ  :   ทำได้  แต่ว่าอาหารที่เขาทำไม่อร่อย

A:  หนี่ ป้าปา เฮอ จิ่ว มา?   :   พ่อคุณดื่มเหล้าไหม

B:  หว่อ ป้าปา อ้าย เฮอ จิ่ว,  ทา  เหม่ยเทียน หว่านซาง โตว เฮอ จิ่ว.  เค่อซื่อ ทา เฮอ เตอะ ปู้ตัว,  ทา ฉงไหล  เหมยเฮอ จุ่ย กั้ว   :   พ่อฉันชอบดื่มเหล้า  เขาดื่มเหล้าทุกเย็น  แต่ว่าเขาดื่มไม่เยอะ  เขาไม่เคยเมาเลย  

 

 

 

 

0% Complete