มาตราตัวสะกด
About Lesson

มาตราตัวสะกดแม่กน คือ คำที่ประสมด้วยสระต่างๆ และมี น ญ ณ ร ล ฬ  เป็นตัวสะกด

ตัวอย่างคำที่ตรงตามมาตราแม่กน

⇒ ฐาน ช้อน หิน แขน เน้น ขมิ้น 

ตัวอย่างคำที่ไม่ตรงตามมาตราแม่กน

⇒ โจร บริเวณ ผลาญ กาฬ นิล สังหรณ์