วิทย์ศาตร์เเละเทคโนโลยี

Categories: ม.6
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

ศึกษาเกี่ยวกับการกำเนิดเอกภพประเภคของกาเเลกซี่ความสว่างของดาวฤกษ์เเละระบบสุริยะ

What Will You Learn?

  • ได้ศึกษาเกี่ยวกับการกำเนิอเอกภพเเละเรียนรู้เกี่ยวกับประเภคของกาเเลกซี่รูปเเบบของดาวฤกษ์เเต่ละชนิดเเละระบบสุริยะ

Course Content

หน่วยการเรียนรู้ที่1 เอกภพ

หน่วยการเรียนรู้ที่2 ดาวฤกษ์

หน่วยการเรียนรู้ที่3 ระบบสุริยะ

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.