Course Content
การวาดรูปร่างรูปทรง
สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม วงรี สี่เหลี่ยมจัตตุรัส สี่เหลี่ยมคางหมู.รุปร่างคือ รูปที่มีลักษระแบน เป็น 2 มิติ มีความกว้างและความยาวไม่มีความหนา.. รูปทรงคือ รูปที่มีลักษณะเหมือนจริง เป็น 3 มิติ มีความกว้างความยาวและความลึกหรือความหนา
0/1
ทัศนธาตุ
องค์ประกอบของสิ่งต่างๆที่เราสามารถสังเกตุเห็นได้ เช่น เส้น รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว เป็นต้น
0/1
บทที่ 2. ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์
1. ระบุทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมและ งานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่อง เส้น สี รูปร่าง ร่างทรง ( ศ 1.1 ป. 2/2) 2. สร้างงานทัศนศิลป์ต่างๆ โดยใช้ทัศนธาตุที่เน้น เส้น รูปร่าง รูปทรง ( ศ 1.1 ป. 2/3 )
0/2
2. องค์ประกอบของทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์
งานทัศนศิลป์ หมายถึง งานศิลปะชนิดต่างๆ ที่เรารับรู้ได้ด้วการมองเห็นทำให้เกิดความพอใจ สบายใจ และอิ่มเอมใจ จนทำให้เกิดความรู้สึกถึงคุณค่าของสิ่งที่สวยงามของงานศิลปะขึ้นในจิตใจ
0/2
ทัสนธาตุในสิ่งแวดล้อม และทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์..( หนังสือทัศนศิลป์ หน้าที่ 10 – 13 )
ทัสนธาตุในสิ่งแวดล้อม ภาพดอกบัว 1.ประกอบด้วย เส้นตรงแนวตั้ง ทำให้รู้สึกมั่นคงแข็งแรง เส้นซิกแซก ทำให้รู้สึกตื่นเต้นเคลื่อนไหว สีม่วง สีเหลือง สีเขียว และสีดำ รุปร่างสามเหลี่ยม รุปร่างวงกลม ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ ภาพวาดแมงมุม 1. ประกอบด้วย เส้นโค้ง มีความอ่อนช้อยนุ่มนวล เส้นตรงแนวเฉียง ทำให้เคลื่อนไหว ไม่อยู่นิ่ง ไม่มั่นคง สีเขียว สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู รูปร่าง รูปวงรี วงกลม รูปทรงวงรี วงกลม
0/2
2. องค์ประกอบของทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์
งานทัศนศิลป์รูปแบบต่างๆ ที่เราพบเห็นทั่วไปมักสร้างสรรค์มาจาก เส้น สี รูปร่าง รูปทรง จนเกิดเป็นผลงานมากมาย เช่น งานภาพพิมพ์ งานปั้น งานวาด งานปะติด เป้นต้น
องค์ประกอบของทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์
ภาพปะติด เป็นผลงานศิลปะที่ใช้ เส้น สี ในการสร้างสรรค์ผลงาน
0/2
บทที่ 2. งานศิลปะภาพปะติดจากกระดาษ ( หนังสือเรียน หน้าที่ 25 – 34 )
ภาพจากการตัดหรือฉีกกระดาษ แล้วนำมาประกอบหรือจัดวางใหม่ เป็นงานศิลปะประเภทหนึ่ง ซึ่งต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ และการเลือกใช้วัสดุ จึงจะสามารถได้งานที่แปลกตา สวยงาม
0/2
3. การตัดหรือ ฉีกกระดาษเป็นภาพ ( หนังสือ หน้าที่ 29 )
การตัดหรือฉีกกระดาษ เป็นวิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างหนึ่ง โดยการนำกระดาษที่เหลือใช้มาตัดหรือฉีกให้มีขนาดตามต้องการ จากนั้นนำมาปะติดลงบนกระดาษวาดเขียนหรือกระดาษสีอื่นให้เกิดเป็นภาพตามต้องการ
0/2
3.1. ภาพปะติด จากกระดาษ ( หนังสือหน้าที่ 30 )
1.การฉีกกระดาษ วิธีนี้จะทำให้ผลงานมีรูปร่างที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงนักแต่ผลงานที่ได้จะมีความสวยงามไปอีกแบบ 2. การตัดกระดาษ จะทำให้ผลงานที่ได้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น
0/2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2. ศิลปะพาเพลิน .. บทที่ 3. งานทัศนศิลป์ 3 มิติ ( หนังสือเรียน หน้าที่ 35 – 44 )
ทัศนศิลป์ 3 มิติ เป็นผลงานศิลปะที่อาศัยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบชิ้นงานและการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม จึงจะได้ผลงานที่มีคุณค่าและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
0/3
1.2. ลักษณะของงานทัศนศิลป์ ( หนังสือหน้าที่ 38 )
งานแกะสลัก เป็นการนำวัสดุเนื้ออ่อนที่สามารถตัด แกะ หรือแต่งได้มาแกะสลักให้เกิดลวดลาย เช่น ผลไม้บางชนิด สบู่ เป็นต้น และมีอุปกรณ์ที่ใช้ในงานแกะสลัก เช่น มีดปลายแหลม กรรไกร เป็นต้น
0/2
1.3 งานโครงสร้าง ( หนังสือหน้าที่ 39 )
เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจากเศษวัสดุที่หลากหลาย เช่น กล่อง กระดาษแบบต่างๆ เป็นต้น มาประกอบเข้าด้วยกันจนได้ชิ้นงานตามต้องการ และมีอุปกรณ์ที่ใช้ในงานโครงสร้าง เช่น กาว กรรไกร คัตเตอร์ เป็นต้น โดยงานโครงสร้างมีทั้งแบบอยู่กับที่ และเคลื่อนไหวได้ด้วย แรงลม การจับ การเป่า เป็นต้น
0/2
ศิลปะพาเพลิน ( โมบายแสนสวยจากกระดาษ )
ภาพแขวน ความสวยงามของภาพแขวนอยู่ที่การเคลื่อนไหว เวลามีลมพัดจะหมุนได้รอบทิศทาง ทำให้มองเห็นภาพได้โดยรอบ
0/2
โมบายปลาแสนสวย ( หนังสือหน้าที่ 42 )
การทำฐานของภาพแขวนหรือโมบาย มีหลายแบบด้วยกัน เช่น แบบฐานเป็นแท่งพลาสติก แบบฐานเป็นวงกลม เป็นต้น ขึ้นอยู่กับผลงานที่ต้องการสร้างสรรค์
0/2
รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( เพิ่มเติม) หนังสือหน้าที่ 3
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเรา มีส่วนประกอบสำคัญ คือ รูปร่าง และรูปทรง
0/2
รูปทรง ศิลปะขั้นพื้นฐาน ( หนังสือหน้าที่ 4 )
รูปทรง คือ รูปที่มีลักษณะเหมือนจริง เป็น 3 มิติ มีความกว้าง ความยาว และความลึกหรือความหนา เช่น รูปทรงกลม รุปทรงสามเหลี่ยม รูปทรงสี่เหลี่ยม เป็นต้น ซึ่งสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ จะมีรูปร่าง รูปทรง อิสระ ไม่ซ้ำแบบกัน แม้จะเป็นชนิดเดียวกัน
0/2
ความแตกต่างระหว่างรูปร่างและรูปทรง ( หนังสือหน้าที่ 5 )
รูปร่าง สามารถนำมาทำเป็นผลงานศิลปะต่างๆ ได้ เช่น ภาพปะติดจากดินน้ำมัน ภาพปะติดจากกระดาษ
0/2
ภาพปะติดจากกระดาษ และภาพปะติดจากดินน้ำมัน
รูปร่างและรูปทรง สามารถนำมาทำเป็นผลงานทางศิลปะต่างๆได้
0/2
รูปทรง ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( เพิ่มเติม ) หนังสือหน้าที่ 6
รูปทรง สามารถนำมาทำเป็นผลงานศิลปะได้ เช่น ภาพหน้ากากจากกระดาษ ภาพหุ่นยนตืจากดินน้ำมัน ภาพงานประดิษฐ์จากกระดาษ ภาพวาดการ์ตูน
0/2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1. ศิลปะขั้นพื้นฐาน
About Lesson