หน่วยตัวเรา

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

สารบัญ

1.ชื่อเล่นชื่อจริง

2.เพศชาย/เพศหญิง

3.รูปร่างลักษณะ

4.อายุ/วัดเกิด

5.น้ำหนัก/ส่วนสูง

จุดประสงค์
ให้เด็กๆรู้จักชื่อเล่นชื่อจริงเพศชายเพศหญิงรูปร่างลักษณะอายุ/วันเกิดและน้ำหนักส่วนสูง

 

 

Course Content

ชื่อเล่นชื่อจริง

เพศชายเพศหญิง

อายุ/วันเกิด

น้ำหนัก/ส่วนสูง

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet