เวลา ช่วงเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

Categories: ป.4
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

1. ทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ

ทศวรรษ หมายถึง รอบ 10 ปี (ทศ แปลว่า สิบ, วรรษ แปลว่า ปี) นับจากศักราชที่ลงท้ายด้วย 0 ถึงศักราชที่ลงท้ายด้วย 9 เช่น ทศวรรษ 2000 ตามคริสต์ศักราชหมายถึง ค.ศ. 2000–2009

ศตวรรษ หมายถึง รอบ 100 ปี (ศต แปลว่า ร้อย) นับจากศักราชที่ลงท้ายด้วย 01 ถึงศักราชที่ลงท้ายด้วย 00 เช่น คริสต์ศตวรรษที่ 18 หมายถึง ค.ศ. 1701–1800

สหัสวรรษ หมายถึง รอบ 1,000 ปี (สหัส แปลว่า พัน) นับจากศักราชที่ลงท้ายด้วย 001 ถึงศักราชที่ลงท้ายด้วย 000 เช่น สหัสวรรษที่ 3 ตามพุทธศักราชหมายถึง พ.ศ. 2001–3000

2. ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ยังไม่มีการใช้ตัวหนังสือแต่สามารถศึกษาประวัติศาสตร์ได้จากสิ่งที่ไม่ใช่ตัวหนังสือ เช่น ภาพเขียนสีที่ผาแต้ม
ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์จะแบ่งออกเป็น 2 ยุคใหญ่ ๆ คือ ยุคหินและยุคโลหะ เริ่มประดิษฐ์ตัวหนังสือในสมัยประวัติศาสตร์เพื่อใช้บันทึกเรื่องราว ประเทศไทยได้แบ่งสมัยประวัติศาสตร์ตามช่วงเวลาการตั้งราชธานีของอาณาจักรไทย ดังนี้
1. สมัยก่อนสุโขทัย ประมาณ พ.ศ. 1180–พ.ศ. 1792
2. สมัยสุโขทัย เริ่ม พ.ศ. 1792–พ.ศ. 1981
3. สมัยอยุธยา เริ่ม พ.ศ. 1893–พ.ศ. 2310
4. สมัยธนบุรี เริ่ม พ.ศ. 2310–2325
5. สมัยรัตนโกสินทร์ เริ่ม พ.ศ. 2325–ปัจจุบัน

Course Content

เวลา ช่วงเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet