Course Content
สุขศึกษา พ13101 ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
About Lesson

การควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่เป็นการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง

 

  • เดินต่อเท้ายืนกางแขน ก้าวเดินต่อเท้าไปข้างหน้า โดยให้ส้นเท้าของเท้าที่ก้าวแตะปลายเท้าของเท้าหลัง เดินต่อเท้าไปเรื่อย ๆ ให้เป็นเส้นตรง เดินต่อเท้า

  • เดินถอยหลังยืนกางแขน เดินถอยหลังโดยให้ปลายเท้าที่ก้าวถอยหลังแตะส้นเท้าของเท้าที่อยู่ข้างหน้า เดินต่อเท้าถอยหลังไปเรื่อย ๆ ให้เป็นเส้นตรงเดินถอยหลัง

  • กระโดดไปข้างหน้าย่อตัวลงใช้ปลายเท้าถีบพื้นกระโดดไปข้างหน้าและลงสู่พื้นด้วยปลายเท้า พร้อมทั้งย่อเข่ากระโดดไปข้างหน้า

  • กระโดดพับเข่าให้ส้นเท้าแตะก้นย่อเข่า เหวี่ยงแขนไปข้างหลัง กระโดดขึ้นเหยียดแขนไป ข้างหน้าเสมอไหล่พร้อมกับพับเข่า พยายามให้ส้นเท้าแตะก้น เหยียดขา เมื่อเท้าลงสู่พื้น กระโดดพับเข่าให้ส้นเท้าแตะก้น

  • เดินไขว้เท้าไปข้างหน้าและถอยหลังเดินไขว้เท้าไปข้างหน้าและเดินไขว้เท้าถอยหลังให้เป็น ลักษณะเส้นตรง

  • เป็นการเคลื่อนไหวร่างกาย โดยใช้อุปกรณ์ประกอบขณะเคลื่อนไหว ทั้งการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่

และเคลื่อนที่