Course Content
สุขศึกษา พ13101 ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
About Lesson

หลักสำคัญในการเล่นเกม

การเล่นเกมให้สนุกสนานและปลอดภัย ควรยึดหลักปฏิบัติ ดังนี้

 

 • เลือกเล่นเกมที่เหมาะสมกับความสามารถ และความถนัดของตน
 • ไม่เล่นเกมขณะที่ร่างกายอ่อนแอหรือเจ็บป่วยอยู่
 • ไม่เล่นเกมที่มีความรุนแรงซึ่งนำไปสู่อันตราย
 • เมื่อชนะต้องไม่ดูถูกเยาะเย้ยผู้แพ้
 • เมื่อแพ้ต้องไม่เสียใจหรือแสดงความโกรธ
 • เคารพกติกาและข้อตกลงของเกมที่กำหนดไว้
 • เมื่อมีการกระทบกระทั่งกัน ต้องรู้จักให้อภัย ซึ่งกันและกัน
 • เมื่อเป็นผู้ชมหรือผู้เชียร์ไม่ควรยุยงให้ผู้เล่น เล่นกันรุนแรง
 • ประโยชน์ของการเล่นเกมที่มีผลต่อสุขภาพ

ประโยชน์ของการเล่นเกมที่มีผลต่อสุขภาพ มีดังนี้

 • สร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
 • อารมณ์สดชื่น ร่าเริงแจ่มใส
 • ทำให้ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง
 • สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
 • เป็นพื้นฐานในการเล่นกีฬาต่าง ๆ
 • ฝึกความเป็นผู้นำและสร้างความมั่นใจในตนเอง