ภาษาจีน ม.4
About Lesson

第三课    他买到了纪念品。

 Dì sān kè      Tā   mǎi  dào  le   jìniànpǐn.

บทที่ 3   เขาซื้อของที่ระลึก

 

生词   :shēngcí   :   คำศัพท์

 

 

(Vocabulary)

 

 1. 纪念品                                    จี้เนี่ยนผิ่น                               ของที่ระลึก

 2. 请                                            ฉิ่ง                                           ขอ,ถาม

 3. 商场                                        ซางฉ่าง                               ร้านค้า , ห้างสรรพสินค้า

 4. 画                                            ฮว่า                                          วาด

 5. 国画                                        กั๋วฮว่า                                     ภาพวาดจีน

 6. 书店                                        ซูเตี้ยน                                    ร้านหนังสือ

 7. 妻子                                        ชีจึ                                            ภรรยา              

 8. 孙子                                        ซุนจึ                                         หลานชาย

 9. 到                                            เต้า                                           ถึง

 10. 丈夫                                        จั้งฟุ                                          สามี

 11. 一直                                        อี้จื๋อ                                          เสมอ,ตรง

 12. 走                                            โจ่ว                                           เดิน

 

结构   :   jiégòu   :รูปประโยค

 

 

1. ทา หม่าย เต้า เลอ จี้เนี่ยนผิ่น มา?  :    เขาซื้อของที่ระลึกใช่ไหม

2. ทา หม่าย เต้า เลอ สี่ฮวน เตอะ ฮว่า   :  เขาซื้อภาพวาดที่ชอบ

3. ทา ซางฉ่าง หม่าย ปู๋ เต้า จงเวิ่นซู    : ซื้อหนังสือจีนที่ร้านค้าไม่ได้

4. ไจ้ ซูเตี้ยน หม่าย เจอะ เต้า จงเวิ่นซู   :  ซื้อหนังสือจีนที่ร้านหนังสือ

5. ทา ฉิ๋ง หว่อ เกิน ทา อี้ฉี่ ชวี่ หม่าย   :  เขาชวนฉันไปซื้อกับเขา

 

读一读   :   dú yī dú   :   ฝึกอ่าน

 

 

        หว่อ ฟู่หมู่ เตอะ เผิงโย่ว หวัง เซียนเซิง ไคว่เย้า ฮุ๋ย อิงกั๋ว เลอ,  ทา เสียง หม่าย จี้เนี่ยนผิ่น เหอ หลี่อู้.  ทา ฉิ๋ง หว่อ เกิน ทา อี้ฉี่ ชวี่ หม่าย.  หว่อเมิน ชวี่ เลอ ซางฉ่าง, ไจ้ ซางฉ่าง หม่าย เต้า เลอ ทา สี่ฮวน เตอะ ฮว่า, หน้า ซื่อ จงกั๋ว จุ่ย โย่วหมิง เตอะ ฮว่าเจีย เตอะ กั็วฮว่า.  หว่อเมิน หาย ชวี่ เลอ ซูเตี้ยน, อินเว้ย ทา เตอะ ชีจึ เหอ ซุนจึ โตว เสวียสี ฮั่นหยี่, สัวอี้ ทา เก่ย ทาเมิน หม่าย เลอ เหิ่นตัว จงเวินซู.  หว้ง เซียนเซิง เหิ่น เกาซิ่ง.

 

คุณหวัง เพื่อนพ่อแม่ของฉันกำลังจะกลับไปอังกฤษเร็วๆนี้   เขาอยากจะซื้อของที่ระลึกและของขวัญ   เขาก็เลยชวนฉันไปกับเขา   พวกเราไปที่ร้านค้า  เขาซื้อภาพวาดที่เขาชอบจากร้านค้า   นั่นเป็นภาพวาดของจิตรกรที่มีชื่อเสียงโด่งดังของจีน   แล้วพวกเราก็ไปร้านหนังสือ เพราะว่าภรรยาและหลานชายของเขาเรียนภาษาจีน  ดังน้้นเขาจึงไปซื้อหนังสือภาษาจีนให้พวกเขา  คุณหวังดีใจมากๆ

 

对话  : duìhuà  :  บทสนทนา

 

 

A:  หม่า ไท้ไท, หนิน หม่าย เต้า เลอ จี้เนี้ยนผิ่น มา?   :    คุณหม่า  คุณซื้อของที่ระลึกใช่ไหม

B:  หม่าย เต้า เลอ.  คั่น,เจ้อ ซื่อ จงกั๋ว จุ่ย โย่วหมิง เตอะ กั๋วฮว่า  :   ซื้อแล้ว. ดูสิ นี่คือภาพวาดจีนที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศจีน

A: ห่าว จี๋ เลอ. หนิน หาย เย้า หม่าย เสินเมอ? : ยอดเยี่ยม. คุณต้องการซื้ออะไรอีก

B:  หว่อ หาย เย้า เก่ย หว่อ เตอะ จ้างฟู หม่าย จงเวิ่นซู, เจ้อ เก้อ ซางฉ่าง หลี่ โย่ง มา?  : ฉันต้องซื้อหนังสือภาษาจีนให้สามี ในห้างนี้จะมีไหม

A:  ไจ้ เจ้อ เก้อ ซางฉ่าง หม่าย ปู๋ เต้า,  หว่อเมิน ชวี่ ซูเตี้ยน ปา.  ไจ้ ซูเตี้ยน หม่าย เตอะ เต้า  : ในร้านนี้ไม่มี พวกเราไปร้านหนังสือกันเถอะ หาซื้อได้ตามร้านหนังสือ

B:  ซูเตี้ยน ไจ้ หน่า? :    ร้านหนังสืออยู่ที่ไหน?

A: อี้จื๋อ โจ่ว, หลี เจ้อ เก้อ ซางฉ่าง ปู้เหยียน. หว่อ เกิน หนิน อี้ฉี่ ชวี่. :เดินไปข้างหน้า ห้างนี้อยู่ไม่ไกล  ฉันไปกับคุณล่ะกัน

B: ห่าว, เซี่ยเซี่ย :โอเช ขอบคุณ

 

 

 

0% Complete