Course Content
คอมพิวเตอร์ กราฟิก
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ หรือในศัพท์บัญญัติว่า วิชาเรขภาพคอมพิวเตอร์ คือหนึ่งในศาสตร์ องค์ความรู้ ของระเบียบวิธีการแก้ปัญหาเชิงคอมพิวเตอร์ ที่แก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภาพหรือการแสดงภาพ โดยเน้นการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ให้ข้อมูลนำเข้าเป็นข้อมูลตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญญาณต่าง ๆ แทน ตำแหน่งพิกัด สี รูปทรง ความสว่าง
0/19
มัลติมีเดีย 02
สื่อมัลติมีเดีย คือ ระบบสื่อสารข้อมูลข่าวสารหลายชนิด โดยผ่านสื่อทางคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วย ข้อความ ฐานข้อมูล ตัวเลข กราฟิก ภาพเสียง และวีดิทัศน์ (Jeffcoate. 1995)
0/10
Sessions College Color เครื่องคิดเลขสี
Sessions College Color
0/1
คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 3 ว XXXXX มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
About Lesson

การตั้งค่าขนาดภาพ และ VDO ทั่วไปสำหรับเว็บ

1920 x 1080 พิกเซล

ขนาดรูปภาพมาตรฐานนี้มีให้เห็นอย่างแพร่หลายในทีวีที่มีความคมชัดสูง งานนำเสนอ และภาพถ่ายออนไลน์บนโซเชียลมีเดีย มันเป็นไปตามอัตราส่วน 16:9

1280 x 720 พิกเซล

ขนาดนี้เป็นไปตามรูปแบบ HD มาตรฐานที่ใช้ในการถ่ายภาพและภาพยนตร์ มันเหมาะกับอัตราส่วน 4: 3

1080 x 1080 พิกเซล

คุณจะเห็นขนาดรูปภาพในอัตราส่วน 1: 1 ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในโซเชียลมีเดียได้จากโพสต์บน Instagram และ Facebook

สรุป 

  • ขนาดรูปภาพของ Facebook: 1200 x 1200 พิกเซล
  • ขนาดปกของ Facebook: 1702 x 630 พิกเซล
  • ขนาดโพสต์ใน Instagram: 1080 x 1080 พิกเซล
  • ขนาดสตอรี่ใน Instagram: 1080 x 1920 พิกเซล
  • ขนาดโพสต์ของ Twitter: 1024 x 512 พิกเซล
  • ขนาดโพสต์ของ Pinterest: 736 x 1128 พิกเซล

หมายเหตุ: อย่าสับสนขนาดรูปภาพกับขนาดไฟล์ของรูปภาพ ขนาดไฟล์ของรูปภาพจะวัดเป็นไบต์ตามเนื้อที่ที่ใช้ในดิสก์หรือไดรฟ์ (นึกถึงกิโลไบต์หรือเมกะไบต์)

 สัดส่วน 150 x 150  ขนาด ไฟล์  7 KB

1790 x 550 ขนาด ไฟล์  220 KB