Course Content
คอมพิวเตอร์ กราฟิก
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ หรือในศัพท์บัญญัติว่า วิชาเรขภาพคอมพิวเตอร์ คือหนึ่งในศาสตร์ องค์ความรู้ ของระเบียบวิธีการแก้ปัญหาเชิงคอมพิวเตอร์ ที่แก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภาพหรือการแสดงภาพ โดยเน้นการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ให้ข้อมูลนำเข้าเป็นข้อมูลตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญญาณต่าง ๆ แทน ตำแหน่งพิกัด สี รูปทรง ความสว่าง
0/19
มัลติมีเดีย 02
สื่อมัลติมีเดีย คือ ระบบสื่อสารข้อมูลข่าวสารหลายชนิด โดยผ่านสื่อทางคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วย ข้อความ ฐานข้อมูล ตัวเลข กราฟิก ภาพเสียง และวีดิทัศน์ (Jeffcoate. 1995)
0/10
Sessions College Color เครื่องคิดเลขสี
Sessions College Color
0/1
คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 3 ว XXXXX มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
About Lesson

ทุกรูปภาพประกอบไปด้วยคุณสมบัติหลักสามประการที่คุณต้องรู้ เมื่อคุณกำลังอัปโหลดรูปภาพไปยังเว็บ

  • ขนาดไฟล์ ซึ่งวัดเป็นไบต์ (กิโลไบต์, เมกะไบต์, เป็นต้น )
  • ขนาด ซึ่งก็คือความกว้าง x ความสูงในหน่วยการวัดใดๆ (พิกเซลสำหรับรูปภาพดิจิทัล นิ้วหรือเซนติเมตรสำหรับงานพิมพ์)
  • ความละเอียด ซึ่งวัดเป็นจุดต่อนิ้วสำหรับงานพิมพ์ (DPI) หรือพิกเซลต่อนิ้วสำหรับภาพดิจิทัล (PPI)

เมื่อกล่าวถึงคุณสมบัติทั้งสามประการนี้ เว็บไซต์ต่างๆ นั้นมีข้อกำหนดและข้อจำกัดที่แตกต่างกันไป โดยปกติแล้ว คุณต้องปรับรูปภาพตามข้อกำหนดเหล่านี้ก่อนที่จะอัปโหลดพวกมัน ในขณะที่เว็บไซต์จำนวนมากจะปรับขนาดรูปภาพให้โดยอัตโนมัติ กระบวนการอัตโนมัตินี้สามารถลดคุณภาพของรูปภาพลงได้ ทั้งในแง่ของความละเอียดและสีสัน การอัปโหลดรูปภาพในขนาดที่แน่นอนจะทำให้คุณมั่นใจได้ว่ารูปภาพของคุณจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดและไม่ถูกบิดเบือน

“ปรับขนาด” อาจหมายถึงหนึ่งในสองสิ่ง: การลดขนาดไฟล์รูปภาพและการเปลี่ยนขนาดรูปภาพ ทั้งคู่มีความสัมพันธ์กัน แต่เพื่อจุดประสงค์ของบทความนี้ เราจะพูดถึงวิธีการเปลี่ยนขนาดรูปภาพ

เมื่อคุณปรับขนาดรูปภาพ คุณจะเปลี่ยนขนาดและความหนาแน่นของพิกเซลที่กำหนดคุณภาพของมัน ความสัมพันธ์ระหว่างความละเอียดและขนาดนั้นแปรผันกัน หากคุณลดจำนวนพิกเซลต่อตารางนิ้ว (PPI) ในรูปภาพ คุณจะเพิ่มขนาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขนาดจะเป็นตัวกำหนดว่ารูปภาพมีความใหญ่มากแค่ไหนเมื่อปรากฏบนหน้าจอ

หากเกิดความสับสน ให้จำไว้ว่า:

  • พิกเซลต่อนิ้วที่เพิ่มขึ้น = ความละเอียดที่เพิ่มขึ้น

พิกเซลต่อนิ้วที่ลดลง = ความละเอียดที่ลดลง

แปลงจากนิ้วเป็นพิกเซล

พิกเซลเป็นหน่วยวัดมาตรฐานสำหรับหน้าจอ เว็บไซต์และแพลตฟอร์มดิจิทัลจะแสดงรายการข้อกำหนดด้านขนาดเป็นพิกเซล เนื่องจากหน้าจอมอนิเตอร์และโทรศัพท์มีหน่วยเป็นพิกเซล ดังนั้นหากคุณกำลังเตรียมรูปภาพเพื่อใช้งานบนเว็บ คุณต้องตั้งค่าหน่วยให้เป็นพิกเซล ในทางตรงกันข้าม ข้อกำหนดด้านการพิมพ์จะมีหน่วยเป็นนิ้วหรือเซนติเมตร โดยขึ้นอยู่กับระบบหรือประเทศต้นทาง

เนื่องจากขนาดและความละเอียดมีความสัมพันธ์กัน เราจึงสามารถใช้เครื่องคิดเลขเพื่อค้นหาค่าได้เมื่อเรารู้สองในสามค่า

เพื่อแปลงพิกเซลเป็นนิ้ว ให้หารขนาดพิกเซลด้วยความละเอียด ตัวอย่างเช่น ภาพ 1000 x 500 พิกเซลที่ 72 DPI จะมีขนาด 13.89 x 6.95 นิ้ว

เพื่อค้นหาความละเอียดหรือ DPI ของรูปภาพ คุณจะต้องรู้ความกว้างในหน่วยพิกเซลและนิ้ว หารขนาดพิกเซลด้วยขนาดนิ้ว ตัวอย่างเช่น รูปภาพที่กว้าง 1000 พิกเซลและกว้าง 13.89 นิ้ว จะมีความละเอียด 72 DPI

เพื่อแปลงนิ้วเป็นพิกเซล ให้คูณความกว้างในหน่วยนิ้วของรูปภาพด้วยความละเอียดหรือ DPI ตัวอย่างเช่น รูปภาพที่กว้าง 13.89 นิ้วที่ 72 พิกเซลต่อนิ้ว จะมีความกว้าง 1,000 พิกเซล

ใช้แผนภูมินี้สำหรับการแปลงพิกเซลไปเป็นนิ้วโดยทั่วไปและในทางกลับกัน

คุณเคยต้องการที่จะพิมพ์รูปภาพหรืองานดีไซน์ แต่ยังไม่ได้คิดถึงขนาดที่จะใช้ใช่ไหม? ในขณะที่คุณสามารถพิมพ์รูปภาพได้ในทุกขนาดที่คุณต้องการ มีขนาดภาพถ่ายมาตรฐานที่จะช่วยให้คุณจำกัดตัวเลือกให้แคบลงได้ ขนาดต่างๆ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน พิมพ์รูปภาพหรือโปสเตอร์ขนาดใหญ่เพื่อดึงดูดความสนใจไปที่กิจกรรมหรือบริการ และพิมพ์งานในขนาดที่เล็กลงเพื่อการตั้งโชว์ในบ้านหรือบนพื้นที่เคาน์เตอร์

รูปภาพและภาพถ่ายที่พิมพ์ออกมามักจะวัดเป็นหน่วยนิ้ว แม้ว่าคุณอาจเห็นว่าบางประเทศใช้หน่วยเซนติเมตร

หมายเหตุ: หากคุณกำลังเข้ากรอบรูปภาพ คุณอาจต้องทำการวัดสองขนาด: ขนาดรูปภาพและขนาดกรอบขนาดกรอบคือเส้นขอบรอบภาพที่ขยายไปถึงกรอบ เมื่อคุณพิมพ์ภาพถ่ายลงในกรอบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรู้ขนาดกรอบ

4 x 6 หรือ 5 x 7 นิ้ว

ขนาดเหล่านี้เป็นขนาดภาพถ่ายมาตรฐาน และเป็นที่นิยมโดยทั่วไปสำหรับการแสดงภาพถ่ายหรืองานศิลปะขนาดเล็ก

8 x 10 นิ้ว

ขนาดนี้เป็นขนาดที่ใหญ่กว่าขนาดภาพถ่ายที่ได้รับความนิยม และเป็นขนาดปกติในท่ามกลางภาพพอร์ตเทรตและงานศิลปะขนาดใหญ่

8.5 x 11 นิ้ว

ใช้ขนาดใบปลิวมาตรฐานนี้สำหรับโฆษณาที่แสดงในพื้นที่ถูกจำกัด แม้ว่าจะไม่ได้เป็นโปสเตอร์ขนาดใหญ่ แต่ขนาดใบปลิวยังคงมีเป้าหมายเพื่อแจ้งเตือนผู้อื่นผ่านการตั้งค่าขนาดที่เล็กลง

12 x 18 หรือ 18 x 24 นิ้ว

โดยใหญ่กว่าใบปลิวทั่วไป ขนาดโปสเตอร์มาตรฐานเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งเมื่อออกแบบภาพสำหรับกิจกรรมหรือโฆษณาที่ต้องเข้าถึงผู้ชมระดับกลาง

24 x 36 นิ้ว

นักโฆษณาใช้ขนาดโปสเตอร์นี้สำหรับโฆษณากลางแจ้งและดิสเพลย์เฉพาะที่ติดตั้งในสถานที่ที่มีการจราจรหนาแน่น