Course Content
คอมพิวเตอร์ กราฟิก
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ หรือในศัพท์บัญญัติว่า วิชาเรขภาพคอมพิวเตอร์ คือหนึ่งในศาสตร์ องค์ความรู้ ของระเบียบวิธีการแก้ปัญหาเชิงคอมพิวเตอร์ ที่แก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภาพหรือการแสดงภาพ โดยเน้นการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ให้ข้อมูลนำเข้าเป็นข้อมูลตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญญาณต่าง ๆ แทน ตำแหน่งพิกัด สี รูปทรง ความสว่าง
0/19
มัลติมีเดีย 02
สื่อมัลติมีเดีย คือ ระบบสื่อสารข้อมูลข่าวสารหลายชนิด โดยผ่านสื่อทางคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วย ข้อความ ฐานข้อมูล ตัวเลข กราฟิก ภาพเสียง และวีดิทัศน์ (Jeffcoate. 1995)
0/10
Sessions College Color เครื่องคิดเลขสี
Sessions College Color
0/1
คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 3 ว XXXXX มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
About Lesson

ประเภทของภาพสต็อก

ใบอนุญาตภาพสต็อก

ภาพสต็อกมีตั้งแต่แบบเป็นสาธารณสมบัติ (ฟรี) ไปจนถึงแบบมีลิขสิทธิ์ (จ่ายเงิน) รูปภาพโดย Aitor Lamadrid / Addictive Creative.

ใบอนุญาตถ่ายภาพสต็อกมักจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ เป็นสาธารณสมบัติ มีการจัดการสิทธิ์ และปลอดค่าลิขสิทธิ์

สาธารณสมบัติ

ภาพสต็อกที่เป็นสาธารณสมบัตินั้นค่อนข้างตรงไปตรงมา – ทุกคนสามารถใช้รูปภาพได้ฟรี กี่ครั้งก็ได้ตามที่ต้องการ และในรูปแบบต่างๆ ได้มากเท่าที่ต้องการ

ใบอนุญาตที่มีการจัดการสิทธิ์

ในกรณีของใบอนุญาตที่มีการจัดการสิทธิ์ ผู้ซื้อจะจ่ายเงินตามวิธีที่พวกเขาวางแผนที่จะใช้ภาพถ่ายนั้น ค่าใช้จ่ายจะเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาการใช้งาน สถานที่ ขนาดภาพ และอื่นๆ แน่นอนว่าหากใครสักคนต้องการใช้งานรูปภาพโดยมีสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียว แน่นอนว่าพวกเขาจะต้องจ่ายเงินมากขึ้นเนื่องจากช่างภาพและผู้จัดจำหน่ายจะพลาดเงินที่อาจได้รับจากแบรนด์อื่นๆ

ปลอดค่าลิขสิทธิ์

ทุกวันนี้ภาพปลอดค่าลิขสิทธิ์เป็นที่นิยม เนื่องจากมันง่ายและรวดเร็ว แทนที่จะจ่ายเงินเป็นสัดส่วนตามปัจจัยหลายประการ ผู้ซื้อจะจ่ายเงินในอัตราคงที่เพียงแค่ครั้งเดียวสำหรับสิทธิ์ในการใช้ภาพ มันอาจมีข้อจำกัด แต่โดยทั่วไปแล้วพวกเขาสามารถใช้ภาพถ่ายตามที่ต้องการได้โดยไม่ต้องกลับไปเจรจาต่อรองใหม่ทุกครั้งที่ต้องการใช้งาน

ภาพถ่ายที่ปลอดค่าลิขสิทธิ์มักจะมีราคาถูกกว่าภาพถ่ายที่มีการจัดการสิทธิ์ อย่างไรก็ตามเนื่องจากพวกมันไม่ได้ถูกผูกขาด พวกมันจึงสามารถถูกขายซ้ำได้ให้กับลูกค้าหลายรายได้ ช่างภาพสต็อกชั้นนำในปัจจุบันถ่ายรูปภาพโดยคำนึงถึงหลักการนี้ เพื่อสร้างภาพถ่ายที่เป็นอมตะซึ่งดึงดูดผู้ชมในวงกว้าง

เชิงภาพข่าวเทียบกับเชิงพาณิชย์

ความแตกต่างที่สำคัญอีกประการหนึ่งมาจากรูปแบบของภาพสต็อกเชิงภาพข่าวและเชิงพาณิชย์ ภาพสต็อกเชิงภาพข่าวมักจะใช้แสดงภาพของข่าวหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน ในขณะที่ภาพเชิงพาณิชย์สามารถใช้เพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือโปรโมตแบรนด์ได้ ด้วยเหตุนี้การถ่ายภาพเชิงพาณิชย์จึงมีข้อจำกัดมากขึ้น ตัวอย่างเช่น หากมีบุคคลหรืออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่รู้จักในภาพของคุณ คุณต้องมีใบอนุญาตที่มีการลงนามเพื่อให้รูปภาพนั้นใช้งานในเชิงพาณิชย์ได้