Course Content
คอมพิวเตอร์ กราฟิก
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ หรือในศัพท์บัญญัติว่า วิชาเรขภาพคอมพิวเตอร์ คือหนึ่งในศาสตร์ องค์ความรู้ ของระเบียบวิธีการแก้ปัญหาเชิงคอมพิวเตอร์ ที่แก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภาพหรือการแสดงภาพ โดยเน้นการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ให้ข้อมูลนำเข้าเป็นข้อมูลตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญญาณต่าง ๆ แทน ตำแหน่งพิกัด สี รูปทรง ความสว่าง
0/19
มัลติมีเดีย 02
สื่อมัลติมีเดีย คือ ระบบสื่อสารข้อมูลข่าวสารหลายชนิด โดยผ่านสื่อทางคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วย ข้อความ ฐานข้อมูล ตัวเลข กราฟิก ภาพเสียง และวีดิทัศน์ (Jeffcoate. 1995)
0/10
Sessions College Color เครื่องคิดเลขสี
Sessions College Color
0/1
คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 3 ว XXXXX มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
About Lesson

ตั้งแต่ปกหนังสือไปจนถึงโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย ภาพสต็อกถูกใช้งานสำหรับทุกสิ่ง นี่คือบทนำสั้นๆ เกี่ยวกับพื้นฐานของอุตสาหกรรมและวิธีการทำงานของมัน

ภาพสต็อกเป็นหนึ่งในสิ่งที่ถูกใช้บ่อยที่สุดในเอเจนซี่ด้านการตลาด รูปภาพโดย Aitor Carrera.

แน่นอนว่าไอเดียง่ายๆ นั้นได้เติบโตขึ้นเป็นอุตสาหกรรมที่เฟื่องฟู คาดการณ์กันว่าตลาดภาพสต็อกและวิดีโอสต็อกทั่วโลกจะสร้างรายได้มากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2023 และจากการสำรวจเมื่อเร็วๆ นี้ ภาพสต็อกยังคงเป็นหนึ่งในประเภทของรูปภาพที่ถูกใช้บ่อยที่สุดในเอเจนซี่ เมื่อปีที่แล้ว Shutterstock ได้เฉลิมฉลองเป้าหมายรายได้จากผู้ขายภาพถึง 1 พันล้านดอลลาร์

ด้วยการเติบโตอย่างมากเช่นนั้น ภาพสต็อกจึงสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นและมีการแข่งขันที่สูงขึ้น ในขณะที่เมื่อก่อนช่างภาพจำเป็นต้องมีสตูดิโอและเข้าถึงอุปกรณ์ราคาแพง ตอนนี้กล้องดิจิทัลและโทรศัพท์มือถือได้ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกระบวนการนี้ได้

ช่างภาพที่มีประสบการณ์และภูมิหลังในทุกระดับสามารถส่งผลงานเพื่อการพิจารณาได้ หากภาพตรงตามข้อกำหนดทางเทคนิคและมีมูลค่าทางการค้า พวกมันจะได้รับการยอมรับโดยผู้ให้บริการเช่น Shutterstock หลังจากนั้นจะเปิดขายพวกมันให้กับลูกค้า คุณจะรักษาลิขสิทธิ์ของภาพเอาไว้ แต่คุณขายสิทธิ์ในการใช้ภาพถ่าย

แน่นอนว่าไอเดียง่ายๆ นั้นได้เติบโตขึ้นเป็นอุตสาหกรรมที่เฟื่องฟู คาดการณ์กันว่าตลาดภาพสต็อกและวิดีโอสต็อกทั่วโลกจะสร้างรายได้มากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2023 และจากการสำรวจเมื่อเร็วๆ นี้ ภาพสต็อกยังคงเป็นหนึ่งในประเภทของรูปภาพที่ถูกใช้บ่อยที่สุดในเอเจนซี่ เมื่อปีที่แล้ว Shutterstock ได้เฉลิมฉลองเป้าหมายรายได้จากผู้ขายภาพถึง 1 พันล้านดอลลาร์

ด้วยการเติบโตอย่างมากเช่นนั้น ภาพสต็อกจึงสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นและมีการแข่งขันที่สูงขึ้น ในขณะที่เมื่อก่อนช่างภาพจำเป็นต้องมีสตูดิโอและเข้าถึงอุปกรณ์ราคาแพง ตอนนี้กล้องดิจิทัลและโทรศัพท์มือถือได้ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกระบวนการนี้ได้

ช่างภาพที่มีประสบการณ์และภูมิหลังในทุกระดับสามารถส่งผลงานเพื่อการพิจารณาได้ หากภาพตรงตามข้อกำหนดทางเทคนิคและมีมูลค่าทางการค้า พวกมันจะได้รับการยอมรับโดยผู้ให้บริการเช่น Shutterstock หลังจากนั้นจะเปิดขายพวกมันให้กับลูกค้า คุณจะรักษาลิขสิทธิ์ของภาพเอาไว้ แต่คุณขายสิทธิ์ในการใช้ภาพถ่าย