Course Content
คอมพิวเตอร์ กราฟิก
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ หรือในศัพท์บัญญัติว่า วิชาเรขภาพคอมพิวเตอร์ คือหนึ่งในศาสตร์ องค์ความรู้ ของระเบียบวิธีการแก้ปัญหาเชิงคอมพิวเตอร์ ที่แก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภาพหรือการแสดงภาพ โดยเน้นการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ให้ข้อมูลนำเข้าเป็นข้อมูลตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญญาณต่าง ๆ แทน ตำแหน่งพิกัด สี รูปทรง ความสว่าง
0/19
มัลติมีเดีย 02
สื่อมัลติมีเดีย คือ ระบบสื่อสารข้อมูลข่าวสารหลายชนิด โดยผ่านสื่อทางคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วย ข้อความ ฐานข้อมูล ตัวเลข กราฟิก ภาพเสียง และวีดิทัศน์ (Jeffcoate. 1995)
0/10
Sessions College Color เครื่องคิดเลขสี
Sessions College Color
0/1
คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 3 ว XXXXX มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
About Lesson

dpi หรือ Dot Per Inch คือ หน่วยที่บอกว่า พื้นที่ 1 ตารางนิ้วสามารถมีจุดสีได้ทั้งหมดกี่จุด โดยการนำ Pixel มาแสดงผลในหน่วย นิ้ว (inch) ยกตัวอย่างเช่น จุดในพื้นที่ขนาด 1 นิ้ว 300 dpi หมายถึง ในพื้นที่ 1 ตารางนิ้วจะมีเม็ด Pixel เรียงกันอยู่ 300 x 300 เม็ด สำหรับคนที่ติดเกมแล้วค่า dpi จะมีผลมากในเกม FPS หรือเกมจำพวก Shooting ที่ต้องการใช้ความว่องไวสูง ถึงแม้ว่า Windows จะสามารถปรับ sensitivity เพื่อชดเชยความเร็วได้แต่ถึงกระนั้นความแม่นยำก็จะลดลงเพราะมีค่า dpi ที่ต่ำกว่านั่นเอง
       ค่า dpi นั้นสามารถเห็นได้จากเมาส์ เช่น เมาส์ที่มีค่า dpi สูง ก็จะมีความไวสูงตามไปด้วย หรือ เครื่องพิมพ์ที่มีค่า dpi สูง ก็จะยิ่งสมารถพิมพ์ภาพได้ละเอียดคมชัดสูง ซึ่งเครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่จะมีความละเอียดตั้งแต่ระดับ 720×720 / 720×1440 / 1200×1200 dpi ความละเอียดที่มากขึ้นมาพร้อมกับราคาที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน

ตัวอย่างของ dpi อีกหนึ่งตัวอย่างก็เช่น 
300 dpi นั้นคือ ในหนึ่งตารางนิ้ว (1 ? 1 นิ้ว) จะนำ pixel  300 * 300 จุดมาแสดง
ถ้าคุณนำภาพขนาด 300*300 pixel มาแสดงที่ 300 dpi คุณจะเห็นภาพขนาด 1 *1 นิ้ว
ถ้าคุณนำภาพขนาด 600 * 600 pixel มาแสดงที่ 300 dpi คุณจะเห็นภาพขนาด 2 *2 นิ้ว
ถ้าคุณนำภาพขนาด 300 * 300 pixel มาแสดงที่ 600 dpi คุณจะเห็นภาพขนาด 1/2 * 1/2 นิ้ว