การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

E-Business คือ การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและอินเตอร์เน็ต เพื่อทำให้กระบวนการทางธุรกิจ มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้า และลูกค้าให้ตรงใจและรวดเร็ว เพื่อลดต้นทุนและขยายโอกาสทางการค้าและการบริการ

What Will You Learn?

  • 1) ข้อดีของ E-Commerce
  • (1.1) สื่อสารกับผู้บริโภคได้ง่ายด้วยอินเทอร์เน็ต
  • (1.2) ทำได้ด้วยตัวเอง ลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
  • (1.3) มี Tool ที่ใช้สำรวจความต้องการของผู้บริโภค
  • (1.4) ไม่ต้องสต๊อคสินค้าก่อน
  • (1.5) เลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะทำการโฆษณาได้
  • (1.6) เปิดขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  • (1.7) เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทั่วโลก

Course Content

E-Commerce
จุดเด่นของ E-Commerce คือ ประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ลดความสำคัญขององค์ประกอบธุรกิจบางส่วน เช่นอาคารที่ทำการ ห้องจัดแสดงสินค้า พนักงานขายและพนักงานให้บริการต้อนรับลูกค้า เพื่อประหยัดต้นทุนธุรกิจ การทำ E-Commerce ให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ควรทำอย่างไร

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.