ดนตรีป.4

Uncategorized
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาการบรรเลงเครื่องดนตรีพื้นบ้านทั้งบรรเลงเดี่ยวและวง  การขับร้องประกอบเครื่องดนตรีพื้นบ้าน  การใช้และการเก็บรักษาเครื่องดนตรีพื้นบ้าน  แสดงความรู้สึกเกี่ยวกับเครื่องดนตรีพื้นบ้านตามความเข้าใจ  แสดงความคิดเห็นเรื่ององค์ประกอบของดนตรีพื้นบ้าน  บอกเล่าถึงแหล่งที่มาของดนตรีพื้นบ้าน  เข้าใจโอกาสในการนำไปใช้  และการใช้ภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์

ดนตรีพื้นบ้าน  ดนตรีพื้นบ้านกับวัฒนธรรม

Course Content

การขับร้องเพลงไทย
https://drive.google.com/file/d/1OcI7vvabbUm2CxLZ7az4eBWYgf2xfKND/view?usp=drivesdk

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet