Course Content
สุขศึกษา พ13101 ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
About Lesson

การควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อมีอุปกรณ์ประกอบ

  • ขว้างลูกบอลเข้าประตูถือลูกบอลด้วยมือข้างที่ถนัด ยืนตรงจุดขว้างลูกบอล ซึ่งห่างจากประตูประมาณ ๕ เมตร เอี้ยวตัวเหวี่ยงแขนไปด้านหลัง แล้วขว้างลูกบอลออกไปโดยแรงให้เข้าประตู

  • โยนลูกบอลลงตะกร้าใช้สองมือถือลูกบอลไว้ โยนลูกบอลออกไปให้ลงตะกร้าที่ เพื่อนถือไว้ในระยะห่างประมาณ ๓เมตร

  • นั่งทุ่มลูกบอลกับคู่นั่งหันหน้าเข้าหาคู่ ใช้เท้ายึดด้านหลังขาของคู่ให้มั่นคงใช้สองมือถือลูกบอลไว้เหนือศีรษะ ทุ่มลูกบอลออกไปให้คู่ซึ่งรับลูกบอลแล้วทุ่มคืนแบบเดียวกันสลับไปมา

  • ยืนโยนและรับลูกบอลกับคู่ยืนเท้าแยกห่างกันประมาณ ๑ ช่วงไหล่ หันหน้าเข้าหาคู่ระยะห่างประมาณ ๓ ก้าว คนหนึ่งจับลูกบอลด้วยสองมือไว้ บริเวณเอวด้านขวา อีกคนเตรียมรับลูกบอลบริเวณเอวด้านซ้ายของตนเอง โยนและรับลูกบอลสลับกันไปมา

  • โยนลูกบอลเล็กหรือลูกเทนนิสสลับมือใช้มือข้างใดข้างหนึ่งจับลูกบอล เล็กหรือลูกเทนนิสไว้ โยนลูกบอลเล็กหรือลูกเทนนิส แล้วรับด้วยมืออีกข้าง สลับกันไปมา โดยโยนระยะต่ำก่อน แล้วจึงโยนให้สูงขึ้นเรื่อย ๆ