Course Content
สุขศึกษา พ13101 ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
About Lesson

 เกมขี่ม้าโยนบอล

วิธีเล่น

  • แบ่งผู้เล่นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายม้าและผู้ขี่ม้า

  • เริ่มเล่น ให้ฝ่ายม้ายืนที่มุมแต่ละมุมของสี่เหลี่ยม ฝ่ายขี่ม้าขึ้นไปขี่บนหลังฝ่ายม้า โยนลูกบอลส่งกันไปมาไม่ให้ลูกบอลหล่นพื้น

  • ถ้าลูกบอลหล่นพื้น ฝ่ายผู้ขี่ม้าที่ทำหล่นจะต้องลงจากหลังฝ่ายม้าแล้วรีบวิ่งออกไปก่อนที่ผู้เล่นฝ่ายม้าจะเก็บลูกบอลขว้างใส่ตัว ถ้าผู้เล่นฝ่ายขี่ม้าถูกลูกบอลขว้างใส่ตัวจะต้องเปลี่ยนเป็นฝ่ายม้าทันที