Course Content
คอมพิวเตอร์ กราฟิก
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ หรือในศัพท์บัญญัติว่า วิชาเรขภาพคอมพิวเตอร์ คือหนึ่งในศาสตร์ องค์ความรู้ ของระเบียบวิธีการแก้ปัญหาเชิงคอมพิวเตอร์ ที่แก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภาพหรือการแสดงภาพ โดยเน้นการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ให้ข้อมูลนำเข้าเป็นข้อมูลตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญญาณต่าง ๆ แทน ตำแหน่งพิกัด สี รูปทรง ความสว่าง
0/19
มัลติมีเดีย 02
สื่อมัลติมีเดีย คือ ระบบสื่อสารข้อมูลข่าวสารหลายชนิด โดยผ่านสื่อทางคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วย ข้อความ ฐานข้อมูล ตัวเลข กราฟิก ภาพเสียง และวีดิทัศน์ (Jeffcoate. 1995)
0/10
Computer graphics and multimedia
About Lesson

การตั้งค่าขนาดภาพ และ VDO ทั่วไปสำหรับเว็บ

1920 x 1080 พิกเซล

ขนาดรูปภาพมาตรฐานนี้มีให้เห็นอย่างแพร่หลายในทีวีที่มีความคมชัดสูง งานนำเสนอ และภาพถ่ายออนไลน์บนโซเชียลมีเดีย มันเป็นไปตามอัตราส่วน 16:9

1280 x 720 พิกเซล

ขนาดนี้เป็นไปตามรูปแบบ HD มาตรฐานที่ใช้ในการถ่ายภาพและภาพยนตร์ มันเหมาะกับอัตราส่วน 4: 3

1080 x 1080 พิกเซล

คุณจะเห็นขนาดรูปภาพในอัตราส่วน 1: 1 ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในโซเชียลมีเดียได้จากโพสต์บน Instagram และ Facebook

สรุป 

  • ขนาดรูปภาพของ Facebook: 1200 x 1200 พิกเซล
  • ขนาดปกของ Facebook: 1702 x 630 พิกเซล
  • ขนาดโพสต์ใน Instagram: 1080 x 1080 พิกเซล
  • ขนาดสตอรี่ใน Instagram: 1080 x 1920 พิกเซล
  • ขนาดโพสต์ของ Twitter: 1024 x 512 พิกเซล
  • ขนาดโพสต์ของ Pinterest: 736 x 1128 พิกเซล

หมายเหตุ: อย่าสับสนขนาดรูปภาพกับขนาดไฟล์ของรูปภาพ ขนาดไฟล์ของรูปภาพจะวัดเป็นไบต์ตามเนื้อที่ที่ใช้ในดิสก์หรือไดรฟ์ (นึกถึงกิโลไบต์หรือเมกะไบต์)

 สัดส่วน 150 x 150  ขนาด ไฟล์  7 KB

1790 x 550 ขนาด ไฟล์  220 KB

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.